Vyřízení biometrického pasu

O vydání biometrické pasu žádejte na obecním úřadu s rozšířenou působností, a to v místě trvalého bydliště. Vyřízení biometrického pasu trvá 3 - 4 týdny a při převzetí pasu si požádejte o ověření funkčnosti čipu.

Co s sebou:

  • občanský průkaz
  • původní cestovní pas
  • 600 Kč v hotovosti, osoby mladší 15 let 100 Kč

Na úřadě vás vyfotí přímo do systému, takže si není nutné si brát fotografii. Nemusíte vyplňovat žádné formuláře, ty za vás vyplní na úřadě. Celá procedura vyřízení žádosti o biometrický pas trvá asi tak 10 - 15 min.

Vyzvednutí biometrického pasu

  • Vyzvednutí biometrického pasu vyžaduje osobní převzetí. Je vyloučeno převzetí zplnomocněným zástupcem.
  • Biometrický cestovní pas je možné převzít pouze u úřadu, u kterého byla podána žádost o vydání biometrického cestovního pasu.
  • Při vyzvednutí cestovního pasu můžete požádat o ověření funkčnosti čipu.