Imigrační úředník USA: pohovor

Posted by

Pohovor u imigračního úředníka V první řadě se při imigrační kontrole držte pravidla mluvit pravdu. Stejně tak jako jste pravdivě vyplnili formuláře v letadle (modrý a zelený), tak ani při pohovoru s imigračním úředníkem se nevyplatí nějak pokřivovat skutečnost.

Stále mějte na paměti, že imigrační úředník má velké rozhodovací pravomoci a bez udání důvodu vás nemusí vpustit na území USA.

V tomto případě pak letíte obratem zpět domů. Nedávejte proto při imigrační kontrole úředníkům důvod proč vás do USA nevpustit, tzn. zkuste se na úředníka usmát, být příjemně naladěni a klidným hlasem odpovídat na otázky.


Po vystoupení z letadla vás čekají tyto tři kroky:

 • imigrační kontrola u úředníka
 • celní kontrola
 • vyzvednutí zavazadel

Jak probíhá rozhovor s imigračním úředníkem?

Jeden imigrační úředník může být více zvídavý a strávíte u něj 15 minut, u jiného úředníka jde imigrační kontrola jako po másle, na nic se vás neptá a jste raz dva vyřízení. Takže hodně záleží na štěstí, který imigrační úředník na vás zrovna vyjde.

Poté co vystoupíte z letadla a projdete spojovací chodbou dostanete se do haly, kde je jedna přepážka vedle druhé...to jsou imigrační úředníci.

V případě, že přiletí více letadel najednou, mohou se u imigračních úředníků vytvořit dlouhé fronty, takže po vystoupení z letadla se moc neloudejte.

Otázky u imigračního úředníka

 • Připravte si cestovní pas a modrý formulář, příp. i formulář bílý, který jste vyplnili v letadle.
 • K okénku imigračního úředníka přistupujte samostatně. Pokud cestujete jako rodina, tak přistupte všichni společně. V případě, že cestujete společně s někým, kdo nemluví anglicky, opět přistupte společně a ten, který z vás mluví anglicky překládá.
 • Imigrační úředník se obvykle ptá na tyto otázky:
  • jak dlouho budete v USA - např. dva týdny
  • proč jedete do USA - turistika
  • jaké jsou vaše plány v USA - např. chcete navštívit San Francisco a národní parky
  • kolikrát jste byl v USA a kdy - nikdy/jednou v roce 2012
  • kde budete ubytováni - uveďte název hotelu/motelu (např. Motel 6)
  • znáte někoho v USA, pokud ano, jak jste se poznali
  • jaké je vaše zaměstnání - např. pracuji jako účetní
  • pokud je vás u okénka více, může padnou otázka kdo to je za lidi a zda mluví anglicky
 • Po tomto "výslechu", který se ale nemusí konat, vás požádá imigrační úředník o otisk prstu a vyfotí vás. Je to obdobná procedura, kterou jste už prošli při zařizování biometrického pasu.
 • Pokud patříte mezi osoby, které vyplňují bílý formulář VISA WAIVER (kdo vyplňuje tento bílý formulář?), tak jej předložte spolu s pasem imigračnímu úředníkovi. Do pasu vám úředník vloží útržek z bílého formuláře (to je ten, který jste vyplnili v letadle). Tento útržek nesmíte ztratit! Při odletu z USA jej budete vracet!
 • Dále vám imigrační úředník orazítkuje modrý formulář, který vám vrátí.

Tímto okamžikem pro vás úspěšně končí imigrační kontrola s úředníkem a máte povolený pobyt v USA na dobu tří měsíců.

...a co ten modrý formulář?

Až budete mít za sebou imigrační kontrolu u úředníka, tak vás čeká ještě celní kontrola, kde ale jen odevzdáte modrý formulář. Obvykle se na nic nevyptávají. Pak už si jdete vyzvednout zavazadla.