Otázky a odpovědi k žádosti a formuláři ESTA

 • Pro koho je registrace cesty povinná?
  Registrace cesty je povinná pro všechny pasažéry, kteří cestují v rámci bezvízového programu a musí být obdržena před nastoupením cesty letadlem nebo lodí do Spojených států. Dokonce děti cestující zdarma/bez vydané palubní vstupenky musí mít platnou cestovní registraci, pokud nejsou držiteli víza k cestě do Spojených států. Třetí strana může podat žádost jménem osoby cestující v rámci bezvízového programu.

 • povolení ESTA se nezasílá poštou ani e-mailem. Pro vstup do USA není vyžadována tištěná forma povolení. Pro případ, že by povolení přeci jen někdo vidět chtěl (člověk nikdy neví), tak si jej vytiskněte nebo si aspoň poznamenejte jeho číslo, které se vám ukáže ve třetím kroku registrace.

 • Zaručuje mi cestovní registrace vstup do Spojených států?
  Je-li elektronická registrace odsouhlasena, tento souhlas vás pouze opravňuje k cestě do Spojených států v rámci bezvízového programu, ale nezaručuje vám vstup do Spojených států. Po příletu do Spojených států projdete vstupní kontrolou v místě vstupu, provedenou pracovníkem Úřadu celní a hraniční ochrany USA (United States Customs and Border Protection), který může rozhodnout, že není možné vás přijmout v rámci bezvízového programu nebo z jakýchkoli jiných důvodů v souladu se zákony Spojených států.

 • Jak dlouho bude moje cestovní registrace platná?
  Pokud nebude odňata, cestovní registrace je platná po dobu dvou let od data vydání nebo do doby platnosti vašeho pasu, kterákoli z těchto variant nastane dříve. Na obrazovce Registrace odsouhlasena je zobrazena doba platnosti registrace.

 • Co mám dělat, když se informace v mém cestovním pasu změnily?
  Pokud dostanete nový pas (např. při ztrátě) nebo došlo ve vašem pasu ke změnám (změna jména, občanství), musíte si požádat o novou cestovní autorizaci.

 • Jaké informace mám možnost aktualizovat?
  Emailová adresa, telefonní číslo, informace o přepravci, město, kde budete nastupovat na palubu, adresa pro pobyt ve Spojených státech.

 • Jakou adresu pobytu mám napsat, když budeme cestovat?
  Jestliže plánujete pobývat na různých místech, uveďte první adresu. Neznáte-li přesnou adresu, vložte jméno hotelu nebo lokality, kterou navštívíte. Jakmile budete mít dané informace potvrzené, můžete je aktualizovat. Jestliže opouštíte okamžitě Spojené státy a nemáte adresu, vložte slova ”In Transit” a lokalitu vašeho cíle.

 • Co mám dělat, pokud moje žádost o cestovní autorizaci bude zamítnuta?
  Pokud obdržíte na svoji žádost o cestovní autorizaci odpověď Cesta nepovolena, ale přejete si pokračovat ve svých cestovních plánech, navštivte prosím webové stránky Ministerstva zahraničí Spojených států www.travel.state.gov kde naleznete další informace o tom, jak požádat o víza. Zamítnutí žádosti o cestovní autorizaci vám pouze brání cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu a není rozhodující pro to, zda kvalifikujete k vydání víza pro cestu do Spojených států.

 • Jakým způsobem může žadatel opravit chybu v žádosti?
  Webová stránka umožňuje žadatelům před podáním žádosti ověřit zadaná data, včetně potvrzení čísla pasu. Pokud žadatel chybně uvedl pasové či osobní informace nebo chybně odpověděl na otázku, týkající se oprávněnosti vstupu, bude nutné podat novou žádost. Všechny ostatní chyby lze opravit nebo aktualizovat pomocí funkce pro aktualizaci.

Zdroj: webové stránky Ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS) a Úřad celní a hraniční ochrany USA (U.S. customs and border Protection /CPB) 1.11.2009